Działanie stycznika

Stycznik - budowa.

Stycznik - budowa.

Dla usprawnienia pracy tego rodzaju urządzeń stosuje się tzw. styczniki, czyli łączniki, których styki są utrzymywane w stanie zamkniętym przez siłę zewnętrzną, wytwarzaną najczęściej przez elektromagnes sterowany zdalnie. Styczniki mają tę przewagę nad wyłącznikami, że umożliwiają nie tylko zdalne wyłączanie, ale także i włączanie obwodów przez otwieranie i zamykanie obwodu cewki elektromagnesu sterującego. Sterowanie zdalne odbywa się z pewnej odległości, tzn. że silnik napędowy i urządzenie sterujące w postaci przycisku znajdują się w znacznej od siebie odległości. Sprawne działanie styczników służących do częstych łączeń zapewniają samooczyszczające się styki, które podczas zamykania i otwierania ich ślizgają się po sobie, przez co usuwa się z ich powierzchni tworzące się tlenki metalu. Ponadto mają one urządzenia gaszące powstający łuk elektryczny. Rysunek przedstawia schemat budowy stycznika elektromagnetycznego. Styki główne stycznika umieszcza się zwykle w komorach łukowych wykonanych z materiału niepalnego.

Działanie stycznika i nie tylko.